A A A Drukuj Poleć

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

tel. (12) 295 01 00

fax. (12) 295 01 08

www.diag.pl

 

 

NIP: 675-12-65-009

REGON: 356366975

KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego KRS: 0000381559

Kapitał Zakładowy: 33.249.900,00 PLN

Nr konta: Bank Pekao S.A. 55 1240 4722 1111 0000 4850  8485

 

 

Wybranie odpowiedniej ikony odeśle Państwa do konkretnych formularzy umożliwiających kontakt z naszą firma albo zgłoszenie problemu.

 

DLA PACJENTA:  

 

               

 

 

 

DLA SPECJALISTY:

 

 

 

 

 

                              

 

 

Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.