DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne i analityczne: Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL INFEKCJE

Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL

Kod ofertowy:

330

Kod ICD:

U79

Grupa Badań:

Opis badania:

USR. Test wykorzystywany w badaniach przesiewowych w kierunku kiły.

Znaczenie kliniczne:

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym choroby wenerycznej, kiły. Szkiełkowy test USR (ang. Unheated Serum Reagin),  makroskopowy test kłaczkowania z nieogrzewaną surowicą (wytrącanie osadu w formie kłaczków), należy do klasycznych, reaginowych, testów serologicznych używanych w badaniach przesiewowych zakażeń T. pallidum. W USR funkcję substytutu antygenu bakteryjnego, uczestniczącego w reakcji kłaczkowania z surowicą badanego, pełni kardiolipina.  Kardiolipina  jest jednym z antygenów krętka, lecz występuje także w komórkach eukariotycznych. Test  USR jest więc nieswoisty i posiada wysoki wskaźnik wyników fałszywie dodatnich, zwłaszcza w przebiegu ciąży, chorób układowych: tocznia, zespołu kardiolipinowego, szpiczaka, chłoniaka,  zakażeń wirusowych i gruźlicy. Dodatni wynik USR wymaga potwierdzenia. Dla potwierdzenia wykonuje się nieswoisty, reaginowy test  VDRL, łączenie ze swoistym FTA ABS, swoisty TPHA i ewentualnie swoisty TPI, w przypadku niejednoznacznych wyników dwóch poprzednich testów potwierdzenia. Czułość diagnostyczna USR wynosi 70-80% dla kiły pierwszorzędowej i blisko 99-100% dla drugorzędowej. Dodatni wynik testu obserwowany jest już 6 tygodni od zakażenia. Po skutecznym leczeniu kiły, USR jako jeden z pierwszych testów serologicznych, daje wynik ujemny. 

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.