DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne i analityczne: PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy AUTOIMMUNOLOGIA

PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy

Kod ofertowy:

600

Kod ICD:

O21

Grupa Badań:

Opis badania:

PPJ,  test przesiewowy ANA1. Przesiewowe, jakościowe oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) obecności  przeciwciał przeciwjądrowych i antycytoplazmatycznych w surowicy, przy użyciu  komórek linii HEp-2. Badanie przydatne w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej. 

Znaczenie kliniczne:

Test  ANA1  wykonywany metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), jest jakościowym badaniem, wykazującym obecność w surowicy krwi autoprzeciwciał przeciwjądrowych ANA (z ang. antinuclear antibodies) i przeciwcytoplazmatycznych,  przy użyciu  komórek linii HEp-2. Wynik testu nie uwzględnia miana i typu świecenia. Dodatni wynik testu świadczy o obecności w surowicy krwi co najmniej jednego autoprzeciwciała z panelu: DSF 70, nRNP/Sm, Sm, SS-A (Ro-52, Ro-60), SS-B (La), Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Centromer B (CENP B), PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Rybosomalne białka P, AMA-M2. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne  są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych.  Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej CTD (z ang. connective tissue diseases) o podłożu autoimmunizacyjnym. Wskazaniami do wykonania testu PPJ ANA1 jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia. Surowica dodatnia standardowo jest przechowywana przez  okres 1 miesiąca, co umożliwia rozszerzenie diagnostyki o badania od ANA 2 do ANA 10.

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.