DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne i analityczne: PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy AUTOIMMUNOLOGIA

PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy

Kod ofertowy:

600

Kod ICD:

O21

Grupa Badań:

Opis badania:

PPJ test przesiewowy (ANA1). Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych (ANA) metodą IIF w surowicy, przydatne w wstępnej diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej.  

Znaczenie kliniczne:

PPJ test przesiewowy (ANA1), wykonywany metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF), jest badaniem jakościowym, wykazującym obecność w surowicy krwi przeciwciał przeciwjądrowych ANA (z ang. antinuclear antibodies) i przeciwcytoplazmatycznych. Autoprzeciwciała przeciwjądrowe i przeciwcytoplazmatyczne ANA  są przeciwciałami swoistymi w stosunku do własnych, stałych lub rozpuszczalnych, antygenów wewnątrzkomórkowych.  Obecność tego rodzaju autoprzeciwciał w krążeniu jest charakterystyczna dla szeregu systemowych (i narządowych) chorób zapalnych tkanki łącznej CTD (z ang. connective tissue diseases) o podłożu autoimmunizacyjnym. Oznaczanie panelu przeciwciał przeciwjądrowych pozwala na różnicową diagnostykę chorób autoimmunizacyjnych tkanki łącznej oraz na monitorowanie aktywności procesu chorobowego. Test ANA1, o parametrach diagnostycznych „złotego standardu”, jest testem jakościowych, informującym jedynie o obecności lub braku autoprzeciwciał. W przypadku wyniku dodatniego należy dokonać dalszej, szczegółowej oceny przeciwciał ANA przy pomocy PPJ Testu kompleksowego ANA 2 (601 i 602). Wskazaniami do wykonania testu PPJ test (ANA1) jest diagnostyka rutynowa chorób autoimmunizacyjnych, diagnostyka tocznia trzewnego układowego (SLE), zespołu Sjogrena, mieszanej choroby tkanki łącznej (zespół Sharpa, MCTD), twardziny układowej (SCs), zapalenia wielomięśniowego (PM) i skórno-mięśniowego (DM), zespołu nakładania, zespołu CREST/sklerodermia.

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.