DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne i analityczne: Opiaty w moczu, półilościowo TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI

Opiaty w moczu, półilościowo

Kod ofertowy:

3081

Kod ICD:

P05

Grupa Badań:

Opis badania:

Znaczenie kliniczne:

Diagnozowanie i leczenie skutków stosowania bądź nadużywania opiatów (psychoaktywne alkaloidy opium: morfina, kodeina, heroina, tebaina, narkotyna i papaweryna) (wstępne wyniki analityczne). Wykorzystywane w farmakologii, niektóre również nielegalnie rozprowadzane i nadużywane. Opiaty wpływają na rożne obszary ośrodkowego układu nerwowego, wywołując zniesienie czucia bólu, senność, zmiany nastroju oraz zaburzenia świadomości. Silnie uzależniające. W celu uzyskania potwierdzonego wyniku badania należy użyć innej, bardziej swoistej metody analitycznej. Wyniki testu wskazujące na używanie w/w substancji powinny zostać poddane weryfikacji w połączeniu z oceną objawów klinicznych.

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.