DIAGNOSTYKA laboratoria medyczne i analityczne: Kreatynina BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Kreatynina

Kod ofertowy:

33

Kod ICD:

M37

Grupa Badań:

Opis badania:

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 

Znaczenie kliniczne:

 

Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Kreatynina jest produktem przemian metabolicznych białka, stanowiącym obok mocznika jeden z głównych związków azotowych w krwi. W praktyce medycznej kreatynina jest sprawdzonym klinicznie markerem biochemicznym  monitorującym stan nerek. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśniowej badanego, płci, ogólnego stanu i wieku badanego, diety. Stężenie kreatyniny podawane jest w przeliczeniu na kilogram masy ciała.  Stężenie kreatyniny w surowicy jest wykładnikiem czynności nerek - wzrost stężenia odpowiada zmianom przesączania kłębuszkowego (GFR,  z ang. glomerular filtration rate), przy czym zależność stężenia i GFR ma charakter hiperboliczny. Za istotny przyjmuje się wzrost poziomu kreatyniny (ponad górną granicę referencyjną) powodujący obniżenie  GFR o około 50% (40-60 ml/min/1,73m2).  Do wyniku badania: Kreatynina  automatycznie dołącza się  wynik eGFR.  eGFR ( ang. estimated glomerular filtration rate) – szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej,  jest wyliczany na podstawie danych charakterystycznych dla pacjenta (wiek, waga, powierzchnia ciała, płeć, rasa, poziom kreatyniny w surowicy)  i w zadawalający klinicznie sposób zwiększa  dokładność współczynnika GFR.  eGFR jest parametrem stosowanym w badaniach przesiewowych w kierunku chorób nerek. 

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.