CEA

Nazwa alternatywna: Antygen karcynoembrionalny

Kod ofertowy:

204

Kod ICD:

I53

Grupa Badań:

Opis badania:

Marker raka jelita grubego i odbytnicy, przewodu pokarmowego, płuc, oraz raka piersi. Diagnostyka, monitorowanie choroby i leczenia.

Znaczenie kliniczne:

Antygen rakowo-płodowy (CEA) jest jednym z najczęściej oznaczanych markerów w przypadkach chorób nowotworowych. Jego podniesiony poziom obserwuje się w:

  • 70 % nowotworów jelita grubego
  • 55 % nowotworów trzustki
  • 50 % nowotworów żołądka
  • 45% nowotworów płuc
  • 40 % nowotworów szyjki macicy
  • 40% nowotworów piersi
  • 25% nowotworów jajników

Badane stężenie CEA w przypadku raka płuca ma dużą wartość w ocenie skuteczności leczenia. Marker jest wykorzystywany również w diagnostyce raka trzustki. Typuje się go na potencjalny, niezależny czynnik rokowniczy w raku jelita grubego i odbytnicy. Nie powinien być jednak traktowany jako badanie przesiewowe w wykrywaniu raka jelita grubego. Jeżeli resekcja ognisk przerzutowych byłaby klinicznie wskazana, zaleca się pomiar pooperacyjny CEA co 2–3 miesiące u pacjentów w stadium II i III choroby.

Normalizacja surowiczego poziomu CEA powinna nastąpić w ciągu 4 miesięcy po radykalnym zabiegu operacyjnym. W przeciwnym wypadku, może to oznaczać, że zabieg chirurgiczny nie był wystarczająco radykalny i istnieje wysokie prawdopodobieństwo nawrotu choroby w ciągu jednego roku. Stąd też bardzo istotne jest wykorzystanie markera CEA do kontrolowania stanu chorych w trakcie prowadzonego leczenia.

 

W przypadku raka jelita grubego, poziom CEA koreluje ze stadium nowotworu.

CEA jest wykorzystywany w monitorowaniu raka piersi, monitorowaniu przerzutów tego raka w trakcie leczenia, oraz w wykrywaniu  przerzutów do płuc i kości.

W przypadku raka płuc oznaczenie markera jest pomocne w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuc (powyżej 65% pacjentów ma podwyższony poziom) oraz monitorowaniu choroby.

Podwyższone wartości CEA mogą występować również w przebiegu innych chorób (niż wyżej wymienione) i łagodnych guzów nieprodukująch CEA. W przypadku zdrowej populacji podwyższone poziomy występują u palaczy papierosów (stosowane są dla tej grupy inne wartości norm).

Przyczyny zmian:

Najczęściej stosowane w diagnostyce:

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.