APTT

Kod ofertowy:

7

Kod ICD:

G11

Grupa Badań:

Opis badania:

Badanie oceniające wewnątrzpochodną drogę aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Wykorzystywane w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia, DIC. Podstawowy parametr służący do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Wykorzystywany do wykrywania antykoagulantu toczniowego.

Znaczenie kliniczne:

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) służy do oceny aktywności czyników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrynogen, wielkocząsteczkowy kininogen oraz prekalikreina).
Jest badaniem wykorzystywanym do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatne w diagnostyce przyczyn krwawień i nadkrzepliwości związanych z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia, np. niedobór czynnika VIII (hemofilia A), niedobór czynnika IX (hemofilia B) czy niedobór czynnika XI (hemofialia C), wtórny niedobór czynnika VIII (choroba von Willebranda). APTT jest wykorzystywany w przesiewowej diagnostyce obecności antykoagulantu toczniowego (przedłużony czas APTT in vitro) i diagnostyce rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC).

Przyczyny zmian:

Najczęściej stosowane w diagnostyce:

Przygotowanie pacjenta:

« wróć do katalogu
Katalog badań udostępniany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu Prawa Handlowego. Badania wysokospecjalistyczne oraz wykonywane z próbek innych niż krew lub mocz, mogą nie być dostępne we wszystkich placówkach. W takim przypadku informacji udziela personel Punktów Pobrań lub pracownicy Działów Obsługi Klienta.
Tylko punkty pobrań
Tylko laboratoria

pełny katalog badań

© 2013 Diagnostyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.